Visum til Cuba når man reiser via USA

 

Skal du reise til Cuba via USA? Da må du være oppmerksom på at du ifølge amerikansk lovgivning ikke nødvendigvis kan gjøre dette, og at du kanskje blir pålagt å kjøpe et ytterligere visum på flyplassen i USA. Når du oppholder deg i USA, er du underlagt amerikansk lovgivning, jamfør amerikansk lov.
Siden 1962 har USA hatt vedvarende sanksjoner mot Cuba. Disse sanksjonene har blitt ytterligere forsterket i et NSPM (National Security Presidential Memorandum) utstedt av president Trump i juni 2017. Dette vil si at fra og med november 2017 vil det stilles strengere krav for alle personer (uavhengig av nasjonalitet) som reiser fra USA til Cuba. Det utstedte NSPM kan leses her.
For å reise til Cuba fra USA, må du falle inn under en av 12 kategorier. Å reise til Cuba som turist er ikke en av disse kategoriene. Disse kategoriene kan du finne mer informasjon her.
Dersom du skal søke visum til Cuba og du skal mellomlande i USA, er det svært viktig at du opplyser Visumexpert om dette. Visumexpert kan dessverre ikke garantere for innreise til Cuba når du reiser via USA, uavhengig av om du har fått innvilget gyldig visum på forhånd. Vi har fått opplyst av noen av våre kunder at de har blitt tvunget til kjøpe nye visum av flyselskap de skal reise videre med fra USA til Cuba, når de har mellomlandet i USA. Dette er helt og holdent flyselskapets avgjørelse, og ikke noe Visumexpert har kontroll over.Visumexpert kan heller ikke holdes ansvarlig dersom et flyselskap pålegger deg dette. Ved immigrasjon i Cuba vil det ikke spille noen rolle om du har visum kjøpt i Norge eller USA, men flyselskapene i USA kan argumentere for at når du reiser via USA vil du måtte ha en spesiell type visum, i henhold til amerikansk lov. Vi ønsker å informere våre kunder om denne praksisen, og opplyse om risikoen for dette. I noen tilfeller vil ikke flyselskapene slippe deg om bord på flyet med mindre du kjøper det visumet flyselskapet selv selger.
Den norske ambassaden i Cuba har også skrevet litt om dette.  
OBS! Dette gjelder altså kun når du reiser til Cuba med mellomlanding i USA! Dersom du reiser til Cuba direkte eller via et hvilket som helst annet land, vil det ikke være noe problem i forhold til gyldig visum kjøpt i Norge.