I forbindelse med hastesøknader om visum til Kina, vil vi informere om følgende:

Etter at ambassaden innførte timebestilling for innlevering av søknad, har dette medført lange køer for bestilling av time, samt problemer med selve bestillingen av time. Dette har ført til at mange ikke får bestilt time, eller får bestilt time altfor sent. Visumexpert tilbyr nå en tjeneste til utvalgte kunder med dårlig tid. De med dårlig tid defineres som de med mindre enn 4 uker til avreise.

For å rekke å få behandlet din visumsøknad innen avreise, forsøker vi å levere vi inn din søknad utenom det normale timebestillingssystemet, ved f.eks andres avbestillinger. Denne tjenesten medfører en ekstra kostnad.

Totalpris for et URGENT visum er 2975,- og inkluderer ambassadens avgifter, vår avgift, samt mva. Det inkluderer ikke frakt.

URGENT visum tjenesten tilbys kun til de som har ekstrem hast og MÅ reise til Kina innen en gitt dato. Det er kun et begrenset antall søkere som vil kunne benytte seg av denne tjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at det ved URGENT visum vil man ikke til enhver tid kunne forvente å få oppdatert informasjon. Du vil få beskjed så snart ditt pass er klart for utlevering til deg. Det er heller ingen garanti for at ambassaden innvilger ditt visum – dette gjelder uansett om man søker vanlig eller URGENT visum.

Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss.

Write a Reply or Comment